July 23, 2022

การสนับสนุน TonSafe

[CN] [DE] [EN] [ES] [KR] [RU] [TH] [AR]

ดูคำถามที่พบบ่อย วิธีใช้ก่อน เนื่องจากคำตอบนี้เป็นคำตอบของปัญหาส่วนใหญ่

ตัวเลือกการสนับสนุน

การสนับสนุนที่มีให้ผ่านทาง Telegram:

หมายเหตุ:การสนับสนุนฟรี สามารถมองเห็นได้ให้กับสมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม Telegram เปิด ทุกคนสามารถตอบกลับข้อความและดูคนอื่นๆในการแชท การสนับสนุนพรีเมี่ยมเป็นส่วนตัวและเป็นทางการ